Systemy urządzeń fiskalnych
poradnik podatnika krok po kroku
zarezerwuj kase fiskalna
Miasto Koszalin:
Koszalin 75-011
ul. Zwycięstwa 106-108
/ EMPiK II p. /
tel./fax 94/342 77 46

Miasto Kołobrzeg:
Kołobrzeg 78-100
ul. Tarnowskiego 3
/ budynek Biedronki /
tel. 94/352 19 93

Zapraszamy już czynne!

tel. kom. 695 10 10 10
e-mail: biuro@fisco.pl

Instalacja kasy krok po kroku

Prowadząc działalność gospodarczą na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności musisz pamiętać, że w zależności od rodzaju działalności i kwoty obrotów jakie osiąga Twoja firma musisz w pewnym momencie zainstalować kasę. Poradnik ten ma na celu przeprowadzenie Cię przez tę żmudne procedury, aby uniknąć sankcji ze strony organów podatkowych, a więc ... zaczynamy.
 

 1. Musisz sprawdzić czy jesteś zobowiązany do instalacji kasy, przepisy jak to w Polsce są bardzo zagmatwane, ale wszystkie szczegóły są ujęte w rozporządzeniu w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących z dnia 29.11.2012r (Dziennik ustaw z dnia 11.12.2012).
   
 2. Przed terminem rozpoczęcia ewidencji przy użyciu kasy fiskalnej, bądź przed tzw. „fiskalizacją” zgłoś do właściwego Ci Urzędu Skarbowego oświadczenie o ilości i miejscach  instalowania kas. Przy większej ilości należy pamiętać, że nie musisz instalować wszystkich urządzeń w jednym miesiącu, tylko możesz wprowadzać je miesiąc po miesiącu, pamiętając, że w jednym miesiącu musisz zainstalować ich nie mniej niż 1/5 wszystkich zadeklarowanych kas po zaokrągleniu w górę do liczby całkowitej.
   
 3. Kasy najlepiej zakupić co najmniej z kilkudniowym wyprzedzeniem, gdyż do momentu obowiązku ich fiskalizacji, możesz pracować na nich w tzw. trybie treningowym (pamięć fiskalna nie jest aktywna) nie chodzi tu może o trudność obsługi, a raczej o oswojenie się z ich obecnością w firmie. Zastanów się nad zakupem kasy rezerwowej, pamiętaj, że w przypadku awarii kasy głównej nie możesz prowadzić ewidencji sprzedaży, decyzja należy więc do Ciebie.
   
 4. Po fiskalizacji każdej z kas w terminie 7 dni zgłoś we właściwym Urzędzie Skarbowym Zawiadomienie Podatnika o Instalacji Kasy Rejestrującej.
   
 5. Jeżeli są to Twoje pierwsze kasy przysługuje Ci prawo do odliczenia 90% wartości kasy netto, nie więcej jednak niż 700 pln). Jeżeli jesteś płatnikiem podatku vat to w deklaracji Vat7 w rubryce „kwota wydatkowana na zakup kas rejestrujących” sam wpisujesz odpowiednią wartość i dokonujesz pomniejszenia podatku o w/w kwotę. W przypadku kiedy nie jesteś płatnikiem podatku vat możesz złożyć wniosek o częściowy zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej.